Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8999 1135 500

wataboku:

春が嫌い / i hate spring 

Instagram /  Facebook  / Twitter / DeviantART / Pixiv

Reposted fromTano Tano viaQudaci Qudaci
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viakrainakredek krainakredek
1312 9b65 500
Reposted fromtfu tfu viaqbshtall qbshtall
2835 a540
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapatrzpodnogi patrzpodnogi

foxy-mulder:

this is the most powerful image on the internet.. reblog to join the circle

image
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viapatrzpodnogi patrzpodnogi
5853 91a3 500

vinetrility:

gorgonzol-st:

20170226

Drawing Study of February - Light and Shadow

Oooineedthis

Jeśli chcesz wiedzieć, czy to jest TA osoba, istnieje teoretycznie prosty sposób. Wyjedźcie razem w góry, na 3 tygodniową wędrówkę. Nie na spanie w pensjonatach, hotelach, itp. itd... Nie na półtora godzinne  spacerki, siedzenie w knajpach, nocne wyjścia do klubów. Na prawdziwą wędrówkę z noclegami w schroniskach. W takich warunkach człowiek pokazuję swoją twarz- jest zimno/ upalnie, mokro, brak łazienki, mało jedzenia, picia, brak czystych ubrań itd. Nikt nie ma siły na granie- na udawanie kogoś, kim nie jest. Można z kimś być 3, 8, 12 lat i można się nie znać. Spotykanie się codzienne, nawet mieszkanie razem nie daje 100% pewności i poznania tej drugiej osoby. Na takich spotkaniach człowiek gra- nawet często nie jest tego świadom. W sytuacji ekstremalnej poznaję się prawdziwe oblicze. Jeśli po tym wszystkim (kłótniach, sprzeczkach) jesteś w stanie wracać z Tą osobą jednym pociągiem, siedząc obok i wspominając te DOBRE i złe chwile, śmiejąc się z tego i planujecie następny taki wyjazd, to TO JEST TO!
Ewentualnie może to być 2 tygodniowa wycieczka autostopem- spanie w stodołach, na łąkach w namiocie, ogólnie tam, gdzie się da. Podoba sytuacja.
Jeśli po takich wyjazdach możecie na siebie patrzeć i normalnie rozmawiać, to pozostaje tylko gratulować i życzyć szczęścia na kolejnych takich podróżach :)
— p. Mrozowski- najbardziej życiowy nauczyciel
Reposted fromwarkocz warkocz viastrangeee strangeee
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viakrainakredek krainakredek
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viaphenylethylamine phenylethylamine
5692 1ded 500

Krótki how-to dla każdego młodego fotografa
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaikari ikari
9914 8cfb
Reposted fromambassadorofdumb ambassadorofdumb viaikari ikari

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viana-zakrecie na-zakrecie
Reposted fromdanio danio
3889 63e1
I need dis!
Reposted fromjakniejaktak jakniejaktak viaikari ikari

gueraxloca:

awesome-picz:

Awkward Everyday Lives Of Animals By Simpsons Illustrator Liz Climo

That fucking dress is back

5014 b19a 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viabiauek biauek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl